-
 KDE-Apps.org Applications for the KDE-Desktop 
 GTK-Apps.org Applications using the GTK Toolkit 
 GnomeFiles.org Applications for GNOME 
 MeeGo-Central.org Applications for MeeGo 
 CLI-Apps.org Command Line Applications 
 Qt-Apps.org OpenSource Qt Applications 
 Qt-Prop.org Qt Applications 
 Maemo-Apps.org Applications for the Maemo Plattform 
 Java-Apps.org Free Java Applications 
 eyeOS-Apps.org Free eyeOS Applications 
 Wine-Apps.org Wine Applications 
 Server-Apps.org Server Applications 
 apps.ownCloud.com ownCloud Applications 
--
-
 KDE-Look.org Artwork for the KDE-Desktop 
 GNOME-Look.org Artwork for the GNOME-Desktop 
 Xfce-Look.org Artwork for the Xfce-Desktop 
 Box-Look.org Artwork for your Windowmanager 
 E17-Stuff.org Artwork for Enlightenment 
 Beryl-Themes.org Artwork for the Beryl Windowmanager 
 Compiz-Themes.org Artwork for the Compiz Windowmanager 
 EDE-Look.org Themes for your EDE Desktop 
--
-
 Debian-Art.org Stuff for Debian 
 Gentoo-Art.org Artwork for Gentoo Linux 
 SUSE-Art.org Artwork for openSUSE 
 Ubuntu-Art.org Artwork for Ubuntu 
 Kubuntu-Art.org Artwork for Kubuntu 
 LinuxMint-Art.org Artwork for Linux Mint 
 Frugalware-Art.org Artwork for Frugalware Linux 
 Arch-Stuff.org Artwork and Stuff for Arch Linux 
 Fedora-Art.org Artwork for Fedora Linux 
 Mandriva-Art.org Artwork for Mandriva Linux 
--
-
 KDE-Files.org Files for KDE Applications 
 OpenTemplate.org Documents for OpenOffice.org
 GIMPStuff.org Files for GIMP
 InkscapeStuff.org Files for Inkscape
 ScribusStuff.org Files for Scribus
 BlenderStuff.org Textures and Objects for Blender
 VLC-Addons.org Themes and Extensions for VLC
--
-
 KDE-Help.org Support for your KDE Desktop 
 GNOME-Help.org Support for your GNOME Desktop 
 Xfce-Help.org Support for your Xfce Desktop 
--
openDesktop.orgopenDesktop.org:   Applications   Artwork   Linux Distributions   Documents    Linux42.org    OpenSkillz.com   
Maemo-Apps.org - Applicatons for the Maemo platform
Maemo-Apps.orgMaemo-Apps.org
 Aug 29 2016  
 Not logged in  
Maemo-Apps.org Home    Add App   Forum   Groups   Jobs   Register   Login 

-
- Event 13. LUGOSova skupščina in piknik .- Participants (1) . 

13. LUGOSova skupščina in piknik


User Group
May 30 2009
jrepinjrepin
KDE, Thousand Parsec, Mandriva
Home
Description:

Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 13. redno skupščino društva LUGOS v soboto, 30. maja 2009 ob 11h, na Močilniku na Vrhniki. Skupščini bo sledil društveni piknik.

Na skupščino društva so vabljeni vsi zainteresirani za delovanje društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in ostale odprto-kodne programske opreme.

Dnevni red bo sledeč:
* izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
* sprejetje dnevnega reda skupščine,
* obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2008/09,
* obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2008/09,
* obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2008/09,
* poročila komisij in delovnih skupin,
* kadrovske zamenjave,
* obravnava in sprejem programa dela za leto 2009/10,
* obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2009/10,
* razno.

Društveni piknik se bo uradno začel okrog 13h. Prinesite dobro voljo, športne rekvizite in zložljive stole. Če ima kdo na voljo žar, se pa lepo priporočamo.

Vse udeležene na skupščini in/ali pikniku naprošamo, da se prej prijavijo na lugos(pri)lugos.si ali na dopisni seznam lugos-org do srede 27. maja.

Location:

Močilnik na Vrhniki

Vrhnika, Slovenia

Homepage:homepage
Email:lugos@lugos.si
Created:May 25 2009
Changed:May 25 2009
Participants:1
Comments:0

View Larger MapAdd commentBack
Home
Add new event
View all events
Events RSS feed-

Copyright 2006-2016 Maemo-Apps.org Team  Legal Notice
All rights reserved. Maemo-Apps.org has no liability for any content or goods on this site.
You can find our FAQ here.
All contributors are responsible for the lawfulness of their uploads.
Please send us a notice if you spot an ABUSE of the website.
Information about advertising in Maemo-Apps.org.
Developers can use our public webservice interface. More information here: public api
For further information or comments on this site, please send us a message
Maemo and the Maemo Logo are copyrighted by the Nokia Corporation
Content RSS